РЕШЕНИЯ

Решения от 2017 г. на Общински съвет (мандат 2015-2019 г.)