Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Приета с решение № 38 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Каварна от 28.01.2020 г., актуализирана с решение № 70 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Каварна от 31.03.2020 г., актуализирана с решение № 83 по Протокол № 11 на Общински съвет Каварна от 28.04.2020 г., актуализирана с решение № 142 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Каварна от 06.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове