Транспорт

Община Каварна заема най-източната зона от Дунавската равнина и е част от Добруджанското крайбрежие. Градът предлага редовен автобусен транспорт до най-близките населени места, до столицата на България - София, както и до Варна и интернационалното летище разположено на около 65 км. разстояние. Каварна се намира на 50 км. от областния център Добрич и на около 40 км. от границата с Румъния.

Каварна - Варна:

09:30, 10:30 и 16:45 часа

Каварна - Добрич:

08:20, 08:30, 15:45  и 16:20  часа

Каварна – Шабла – Дуранкулак - Каварна:

12:30 часа 

Каварна – Българево – Свети Никола - Камен бряг:

07:00 и 15:40 часа 

Каварна – Септемврийци:

7:00, 12:00 часа без неделя и 16:00 часа

Каварна – Раковски:

09:05  и 12:05 часа без неделя  

Каварна – Българево:

9:30 и 11:35 часа без неделя 

Каварна – Морска зона:

09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 и 19:00 часа

Морска зона - Каварна:

09:10; 11:10; 13:10; 15:10; 17:10 и 19:10 часа

Каварна – София:

Автобусни линии на "ЕТАП АДРЕС" с разписание:

Каварна – София:

12:00 ч., 21:00 часа 

София – Каварна: 11:00 ч.; 21:30 часа

Автобусни линии "ЮНИОН ИВКОНИ" с разписание:

Каварна – София: 09:30 ч.; 22:20 часа

Такси:

„Юникорн Лоджистик” ЕООД

Милен Николов, тел.: + 359 889941230

Галин Гочев, тел. +359 899883057

„Пегас Транс 2014” ЕООД

Тодор Стефанов

Иван Тодоров, тел. +359 885588043

ЕТ „Виконт - 2000 – Велико Иванов”

Велико Иванов, тел. + 359 887899078

ЕТ „Георги Василев”

Георги Василев, тел. + 359 888 896 524