ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА 02-02 „СПЕШНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ”

МЯРКА 02-02 „СПЕШНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ”

Наименование: СМР за обновяване на Дом за възрастни с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон” - с. Българево, община Каварна

Общ бюджет на проекто-предложението за обекта: 126 315 лв.
Съфинансиране Община Каварна 60 000 лв. ( 47,5  % )
Средства за СМР: 120 000 лв.

Споразумение: РД09-28 /11.03.2013г. между Община Каварна и Министерство на труда и социалната политика

Строително ремонтни дейности включват:
Ремонт на покривна конструкция, включваща топлоизолация и хидроизолация, изкърпване на вътрешни мазилки, доставка и монтаж на паркет, фаянсови и теракотни плочи, облицовки на външни стени и стъпала, монтаж на прозорци и врати.