Публична покана

„Разработване и публикуване на доклад за нагласа на родители и наръчник за практически обмен“ във връзка с изпълнението на проект №BG06-219 „Шанс за всяко дете“ на Община Каварна с договор № Д03-335/08.07.2014г. , финансиран по програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск“

Прикачени файлове