ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОК-001-2016/05.04.2016г.-Открит конкурс за проект

Открит конкурс за проект на обект:

„Ремонт, реконструкция и облагородяване на градски фонтан в централна част на град Каварна и прилежащите площи”

Прикачени файлове