Проект за възстановяване на понто-сарматски степи

Проект "Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра"

Министър Димов провери изпълнение на проект за възстановяване на Понто-сарматските степи

21.06.2019

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес посети теренните работи, извършвани в района на община Каварна по проект за възстановяване на природно местообитание „Понто-сарматски степи“. Дейностите се изпълняват по проект Експериментално-възстановителни процеси на природен хабитат 62C0* "Понто-сарматски степи", финансиран от  Предприятието за управление на дейностите...

Информация за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“

29.05.2019

  На 23 и 24.05.2019г. започна изпълнението на дейности 2 и 3 от проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“.  Дейности 2  - Изготвяне на методологии и подходи за възстановяване на природното местообитание има за цел проучване на спецификата и изискванията за възстановяване/самовъзстановяване на доминиращите и...

Информация за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“

22.05.2019

На 15.05.2019г. стартираха дейностите по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“. Проекта се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е със срок на реализация 36 месеца.  Общата цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние според критерия "Площ" и критерия...