ОКОЛНА СРЕДА

Зелен телефон

Сигнали за замърсяване на околната среда и за нарушения на екологичното законодателство, както и предложения за подобряване на политиката по опазване на околната среда могат да се подават на тел: 0570 818 36 и на електронен адрес: ekologia@kavarna.bg