Двадесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам  двадесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“ при следния

 

 

  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх.№ 1003 относно присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

2. Докладна записка с вх.№ 993 относно обявяване на Яни Калиакренски за почетен гражданин на гр. Каварна /посмъртно/.

3. Докладна записка с вх. № 988 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич насрочено на 31.05.2021г.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-274/29.04.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.