Заседания

Деветнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.02.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. (докл. вх. № 54). 2....

Oсемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна

26.01.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каварна за 2017 г. (докл. вх. № 20). 2. Отчет за изпълнение на...

Седемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна

22.12.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година (докл. вх. № 534). 2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017...

Предстоящо заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник)

24.11.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и Общински детски комплекс (Център за подкрепа личностно развитие) на...

Петнадесетото заседание на Общински съвет Каварна ще се проведе на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа

20.10.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Продължаване дейността на Общински детски комплекс - Каварна и преминаване от правна форма „Извънучилищно педагогическо учреждение” в...

Четиринанадесето заседание на Общински съвет - Каварна на 12.09.2016 година (понеделник) от 14:00 часа

07.09.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиринадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 12.09.2016 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Кандидатстването на Народно читалище „Съгласие -1890”, гр.Каварна с проект по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването,...

Предстоящо заседание на Общински съвет Каварна на 30 август 2016 г.

25.08.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тринадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 30.08.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година (докл. вх. № 335). 2. Приемане на одитирания отчет за изпълнение на...

Тържествено заседание на общинския съвет на 26.08.2016 г.

20.08.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тържествено  заседание на Общински съвет - Каварна на 26.08.2016 година (петък) от 16:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице (докл. вх. № 354). КРАСИМИР КРЪСТЕВ  Председател на Общински съвет – Каварна