Заседания

Четиридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

15.11.2018

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за...

Тридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.10.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и деветото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година. Докладна записка вх. № 395 относно...

Тридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.09.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и осмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 302). 2. Промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и...

Тридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.08.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и седмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини на община...

Тридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.06.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и шестото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година (докл. вх. № 238). 2. Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление...

Tридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

07.06.2018

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и петото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Преразглеждане на решение № 456 по протокол № 34 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.05.2018 г. (докл. вх. № 208). 2....

Тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

10.05.2018

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане...

Тридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

12.04.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и третото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви етап (докл. вх. №...

Тридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

01.03.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и второто  заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на План за младежта за  2018 година (докл. вх. № 74).    2. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу...

Тридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

29.01.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и първото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата (докл....