Заседания

Петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:           1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и...

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна

15.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

30.04.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 април 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г. 2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните...

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

22.03.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.    2....

Четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 март 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

01.03.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 март 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

22.02.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 47 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2018 г. 2. Докладна записка вх. № 70...

Четиридесет и четвърто заседание

25.01.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 януари 2019 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1....

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

14.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

06.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1....