Заседания

Tридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

07.06.2018

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и петото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Преразглеждане на решение № 456 по протокол № 34 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.05.2018 г. (докл. вх. № 208). 2....

Тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

10.05.2018

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане...

Тридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

12.04.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и третото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви етап (докл. вх. №...

Тридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

01.03.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и второто  заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на План за младежта за  2018 година (докл. вх. № 74).    2. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу...

Тридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

29.01.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и първото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата (докл....

Тридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 декември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

14.12.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесетото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 декември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година (докл. вх. № 442). 2. Актуализация на годишна програма за управление и...

Двадесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна ще се проведе на 28 ноември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.11.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и деветото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 ноември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и...

Двадесет и осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 октомври 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

27.10.2017

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и осмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 октомври 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 402). 2. Актуализация на годишна програма за управление и...

Двадесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 септември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.09.2017

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и седмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 септември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна за учебната 2017/2018 година (докл. вх. №...

Двадесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 август 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

24.08.2017

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и шестото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 август 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (2017–2019...