Заседания

Четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 март 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

01.03.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 март 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

22.02.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 47 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2018 г. 2. Докладна записка вх. № 70...

Четиридесет и четвърто заседание

25.01.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 януари 2019 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1....

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

14.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

06.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1....

Четиридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

15.11.2018

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за...

Тридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.10.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и деветото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година. Докладна записка вх. № 395 относно...

Тридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

21.09.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и осмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 302). 2. Промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и...

Тридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.08.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и седмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини на община...