Заседания

Шестнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

26.08.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година; 2. Докладна записка вх. № 427 относно...

Петнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

31.07.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните дейности в община Каварна; 2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление,...

Четиринадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.06.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация; 2....

Тринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 04 юни 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

01.06.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам тринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 04 юни 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Дванадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 22 май 2020 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

18.05.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам дванадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 22 май 2020 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Тържествено...

Единадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.04.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам единадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за...

Десето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 март 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

26.03.2020

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието по изключение е неприсъствено за граждани.  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА...

Девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

06.03.2020

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Oсмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 февруари 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

20.02.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 февруари 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

07.02.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 49...