Заседания

Тридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

23.12.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1434 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 2. Докладна записка с вх.№...

Тридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 декември 2021 година (вторник) от 10:00 часа

15.12.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 декември 2021 година (вторник) от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

Тридесет и пето заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 ноември 2021 година (вторник) от 14:00 часа

25.11.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 ноември 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година. 2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно даване на...

Тридесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа

21.10.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република...

Тридесет и трето заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 септември 2021 г. (вторник) от 14:00 часа

16.09.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 септември 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 1215 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022...

Тридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 03 август 2021 година (вторник) от 14:00 часа

29.07.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 03 август 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1149 относно приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. 2. Докладна записка с вх.№ 1164 относно...

Тридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 юни 2021 година (вторник) от 14:00 часа

23.06.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 юни 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх. № 1084 относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени...

Тридесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 юни 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

14.06.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 юни 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.  2. Докладна записка с вх.№...

Двадесет и девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа

26.05.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1009 относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2021-2022 г.) 2. Докладна записка с...

Двадесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“

18.05.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам  двадесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“ при следния       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка с вх.№ 1003 относно присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на...