Заседания

Двадесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа

23.02.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 816 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година. 2. Докладна записка с вх.№ 822 относно актуализация на годишна програма за...

Двадесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа

21.01.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 749 относно  приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. 2. Докладна записка с вх.№...

Двадесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 декември 2020 година (вторник) от 14:00 часа

23.12.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 декември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 661 относно промяна на имот от публична в частна общинска собственост. 2. Докладна записка с вх.№ 689 относно даване на съгласие за...

Двадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа

01.12.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх. № 622 относно Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година. 2. Докладна записка с вх. № 623 относно Упълномощаване на кмета на...

Деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа

20.11.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 598 относно приемане на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна, с период на действие...

Осемнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 октомври 2020 година (вторник) от 14:00 часа

23.10.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осемнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 октомври 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно...

Седемнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 септември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.09.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седемнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 септември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и  2023 г. на постъпленията от местни...

Шестнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

26.08.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година; 2. Докладна записка вх. № 427 относно...

Петнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

31.07.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните дейности в община Каварна; 2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление,...

Четиринадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.06.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация; 2....