График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

 

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

сряда, 4 март 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

сряда, 4 март 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

сряда, 4 март 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

сряда, 4 март 2020 г.

14:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

сряда, 4 март 2020 г.

15:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

сряда, 4 март 2020 г.

15:30

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 115 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

2. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 115 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

2. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 115 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

2. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.