График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2019 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 13 май 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 14 май 2019 г

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 14 май 2019 г

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

         1. Разглеждане на предложенията за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Разглеждане на предложенията за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Разглеждане на предложенията за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.