ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2018 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец юли 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 31 юли 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 31 юли 2018 г.

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 31 юли 2018 г.

13:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 31 юли 2018 г.

14:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 31 юли 2018 г.

14:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 31 юли 2018 г.

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

4. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

5. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

4. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

5. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

4. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

5. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Резолюция на Районна прокуратура – Каварна за прекратяване на преписка и изпращането ѝ по компетентност.

4. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

5. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

6. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

4. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

5. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Писмо вх. № 270 от РИОСВ – Варна относно заповеди на министъра на околната среда и водите за резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“.

2. Писмо вх. № 276 от НСОРБ относно покана за XIII Годишна среща на местните власти.

3. Резолюция на Районна прокуратура – Каварна за прекратяване на преписка и изпращането ѝ по компетентност.

4. Писмо вх. № 269 от АДФИ относно доклад № ДИЗДЧ-1/03.04.2018 г. и заключение към него от 21.05.2018 г.

5. Сведения вх. № 259, заявление вх. № 260, писмо вх. № 266 и сведения вх. № 280 от Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет „За туризма на Калиакра“.

6. Писмо № 272 от председателя на Общинския съвет – Каварна до НЦТР ЕАД.