ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2018 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Четвъртък, 20 декември 2018 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Четвъртък, 20 декември 2018 г.

13:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Четвъртък, 20 декември 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Четвъртък, 20 декември 2018 г. 

15:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Четвъртък, 20 декември 2018 г. 

16:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Четвъртък, 20 декември 2018 г. 

17:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.