График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2020 година

 

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

сряда, 27 май 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

сряда, 27 май 2020 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

сряда, 27 май 2020 г.

15:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

четвъртък, 28 май 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

четвъртък, 28 май 2020 г.

14:30

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

четвъртък, 28 май 2020 г.

15:30


Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

6. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната, заседанията на постоянните комисии са неприсъствени за граждани и ще се проведат при стриктно спазване на въведените изисквания.