График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2020 година

 

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

вторник, 4 февруари 2020 г.

11:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

вторник, 4 февруари 2020 г.

11:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

вторник, 4 февруари 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

вторник, 4 февруари 2020 г.

15:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

сряда, 5 февруари 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

сряда, 5 февруари 2020 г.

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 52 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 52 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 65 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата  извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод от БКТП „Капитана” в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.;

2. Докладна записка вх. № 52 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

4. Докладна записка вх. № 65 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата  извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод от БКТП „Капитана” в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.