График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2020 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

вторник, 25 август 2020 г.

10:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

вторник, 25 август 2020 г.

12:00

Постоянна комисия по

образование, култура и младежки дейности

вторник, 25 август 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

вторник, 25 август 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

вторник, 25 август 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

вторник, 25 август 2020 г.

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

4. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 440 относно включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет;

4. Докладна записка вх. № 442 относно включване на Детска градина „Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища през учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет на Република България;

5. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

6. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 441 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2020/2021 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2020/2021 година;

4. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

5. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;

 

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 440 относно включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет;

4. Докладна записка вх. № 442 относно включване на Детска градина „Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища през учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет на Република България;

5. Докладна записка вх. № 441 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2020/2021 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2020/2021 година;

6. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

7. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;

 

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

4. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 440 относно включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет;

4. Докладна записка вх. № 442 относно включване на Детска градина „Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища през учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет на Република България;

5. Докладна записка вх. № 441 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2020/2021 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2020/2021 година;

6. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

7. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.;