График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2020 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

вторник, 21 април 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

вторник, 21 април 2020 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

вторник, 21 април 2020 г.

16:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

сряда, 22 април 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

сряда, 22 април 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

сряда, 22 април 2020 г.

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 197 относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем;

4. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

5. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

6. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

7. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

4. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

5. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

6. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 199 относно актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 201 относно предложение за закриване на Начално училище „Братя Миладинови” гр. Каварна, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 202 относно предложение за закриване на Начално училище „Христо Ботев” с. Септемврийци, община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 197 относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем;

7. Докладна записка вх. № 205 относно продажба на енергийни обекти, частна общинска собственост ТП „Дунав”, имот с идентификатор № 35064.501.5555.1 по КККР на гр. Каварна и ТП „Хаджи Димитър” 2, имот с идентификатор № 35064.501.2193.3 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

9. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

10. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

11. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 201 относно предложение за закриване на Начално училище „Братя Миладинови” гр. Каварна, община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 202 относно предложение за закриване на Начално училище „Христо Ботев” с. Септемврийци, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

6. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

7. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

8. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 199 относно актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 205 относно продажба на енергийни обекти, частна общинска собственост ТП „Дунав”, имот с идентификатор № 35064.501.5555.1 по КККР на гр. Каварна и ТП „Хаджи Димитър” 2, имот с идентификатор № 35064.501.2193.3 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;

5. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

6. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

7. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

8. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 199 относно актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 201 относно предложение за закриване на Начално училище „Братя Миладинови” гр. Каварна, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 202 относно предложение за закриване на Начално училище „Христо Ботев” с. Септемврийци, община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 197 относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем;

7. Докладна записка вх. № 205 относно продажба на енергийни обекти, частна общинска собственост ТП „Дунав”, имот с идентификатор № 35064.501.5555.1 по КККР на гр. Каварна и ТП „Хаджи Димитър” 2, имот с идентификатор № 35064.501.2193.3 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

9. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

10. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

11. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.