График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2020 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

сряда, 19 февруари 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

сряда, 19 февруари 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

сряда, 19 февруари 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

сряда, 19 февруари 2020 г.

14:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

сряда, 19 февруари 2020 г.

15:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

сряда, 19 февруари 2020 г.

15:30

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 95 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Процедура по подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

2. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 95 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Процедура по подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

2. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 95 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Процедура по подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

2. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г.