График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2020 година

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна
през месец февруари 2020 година

 

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Петък, 14 февруари 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Петък, 14 февруари 2020 г.

14:00


Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 96 относно предложение за смяна на изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за срока до провеждане на конкурс.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 96 относно предложение за смяна на изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за срока до провеждане на конкурс.