Дeтска градина „Калинка” с. Раковски

0f436903f45737bc83e2b01595ae6c0f.jpg

Дeтска градина „Калинка” с. Раковски е разположена в красива едноетажна сграда с обзаведен детски двор от люлки, катерушки, пясъчник, пързалки.

Разполага със спалня-занималня, кухненски блок и санитарни помещения.

Има много добра аудио-визуална техника, дидактична база, разнообразни пособия и играчки. Сградата е предназначена за една група. В Детската градина се работи по утвърдени програми на МОН за възпитанието и обучението на децата от 2-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Колективът на Детската градина ”Калинка” с. Раковски работи много успешно и с интерес към проекти, свързани с интеркултурното образование и интеграция на децата, чийто майчин език не е български.

Директор: Зорница Атанасова

Адрес:

с. Раковски

община Каварна

Телефон:

05742 2225

e-mail: cdg.kalinka@mail.bg