ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми граждани,

Община Каварна, Ви уведомява, че на 5 юли 2024 г. (петък), ще се извършват ремонтни дейности свързани с полагане на маркировка в междублоковото пространство между блоковете „Хан Аспарух“, „Здравец“, „Мусала 2“ и „Рила“.

В тази връзка, молим всички граждани и гости на града, които са паркирали личните/служебните си автомобили в този район, да ги преместят, за да осигурят свободен достъп.

Необходимо е автомобилите да бъдат отстранени от междублоковото пространство в периода от 08:00 до 18:00 часа на 5 юли 2024 г.
Благодарим ви за разбирането и съдействието!