ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление за извършване на имагоцидни обработки срещу комари

Община Каварна уведомява населението, че на 27.06.2024 г. от 21.00 часа до 24.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна, Крайбрежна зона гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Българево ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари.

Ще се прилага топъл аерозол на препарата  Цитрол 10/4 УЛВ, в концентрация  0,5 L/ha, като пръскането ще се извърши с наземна техника, която образува дим.

Продуктът е включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагани на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването Разрешително № 0292-2/29.09.2016 година, като в посочената концентрация е напълно безвреден за хора и животни.

Имагоцидните обработки ще бъдат извършени от „Дезинфекционна станция БГ“ ООД, въз основа на сключен договор.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ ден.