ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ДОКЛАД ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ И ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНОТО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ