ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на проект "Нептун Дийп" за добив на природен газ на територията на Румъния.