ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ДОКЛАД от ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич и Протокол от публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели