ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТЕР ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ НА ДОМАКИНСТВА В ОБЩИНА КАВАРНА

Община Каварна приключи кампанията по предоставяне на компостери за зелени и други био отпадъци.

От стартирането на кампанията до момента 300 домакинства на територията на община Каварна получиха своя компостер за домашно компостиране.

Кампанията се проведе в изпълнение на  проект: „Предоставяне на домакинствата в община Каварна на компостери за зелени и други био отпадъци“  на община Каварна по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор ''Управление на отпадъците''.

imgkomposter