ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на територията на община Каварна

Община Каварна уведомява населението, че на  04.05.2023 г. /четвъртък/ от 06.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, в населените места на територията на община Каварна с техника за наземно пръскане ще бъдат извършени дезинсекционни обработки  срещу кърлежи и бълхи.

На третиране ще подлежат зелените площи, предназначени за широко обществено ползване. Обработките ще бъдат извършени с инсектицид  „Бандит 10 ЕВ“ – 4л/дка с карантинен срок 24 /двадесет и четири/ часа. Препаратът е безвреден за хора и животни, поради ниската концентрация на разтвора.

В района на всички обработени терени ще бъде поставена информация за ползвания препарат, за неговата концентрация и карантинен срок.

Обработките ще бъдат извършени от  фирма „Дезинфекционна станция БГ“ ООД, въз основа на сключен договор.

При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.