ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от отдел „Местни данъци и такси” с изх. № 1 от 05.01.2023 г

49548.32 . 1 05.01.2023