ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник отдел ”Обществен ред и контрол” при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване в Общинска администрация гр.Каварна