ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник отдел ”Спорт и младежки дейности” при Дирекция „Гражданска регистрация, духовни и социални дейности” в Общинска администрация гр.Каварна