ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Заповед № 722 гр.Каварна ,02.08.2016г