ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Протокол на конкурсната комисия назначена със Заповед № 761/01.08.2016г.,конкурс със Заповед № 654/29.06.2016г за длъжността началник на отдел „Канцелария на Кмета”