ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на отдел" Общинска собственост и икономическо развитие"

Община Каварна кани всички ползватели на полски пътища ,платили но не получили договори с кмета на Общината за стопанска 2015-2016г -да се явят в сградата на Община Каварна,стая номер 206.За да могат да получат договорите си в срок до 30.09.2016г.За не явилите се в срок Община Каварна ще обяви договорите им за невалидни.

Справки на телефон : 0570 8 18 19