ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс-Каварна

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Каварна обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс-Каварна, ведно с мотивите на интернет страницата на Община Каварна www.kavarna.bg, секция „Общински съвет“,раздел „Проекти на нормативни актове“.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 14 дневен срок на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна на адрес: гр.Каварна,ул. "Добротица“ 26.