ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

На 09.09.2016г. Община Каварна стартира дейностите по реализацията на Проект „Обичам природата – И аз участвам” от Националната кампания „Чиста Околна Среда 2016г”. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и предвижда почистване, облагородяване и изграждане на
детска площадка за игра и зона за отдих в Градски парк на гр. Каварна.
С реализацията на проекта ще се постигне освен подобряване на условията на живот в градска среда в посока запазване, облагородяване и създаване на пространства за отдих, игра, срещи и спорт, а така също и повишаване на гражданската активност и отговорност чрез пряко участие на обществеността в изпълнението на проекта.
Приканваме всички граждани да вземат активно участие, с доброволен труд, в реализацията на следните дейности, залегнали в Проект „Обичам природата – И аз участвам”:
 • Почистване на терена от тревиста и храстова растителност и отпадъци;
 • Залесяване и зацветяване на терена;
 • Монтиране на необходимите съоръжения и декоративни елементи за създаване   на зони за отдих и игра.

Може да заявите готовност да се включите в инициативата в отдел „Екология и зелена система” в Община Каварна или на тел. 0570/ 8 18 36. 
 
Нека с общи усилия да създадем естетична, функционална и безопасна среда за игра и отдих за нашите деца и подобрим привлекателността на жизнената среда в град Каварна.