ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна съобщава,че ще се проведе информационен ден на 10.10.2016г .

undefined


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Във връзка с реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” – 2016г. Община Каварна с Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Каварна, организират информационен ден, в който заинтересованите лица могат да получат информация относно включването им, като ползватели на услугата.
Информационният ден ще се проведе в залата на Общинска администрация гр.Каварна, ет.1. 

Дата и час на провеждане: 

10.10.2016 год. от 11:00 часа