ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление на отдел "Екология и зелена система"

В изпълнение на чл.7,ал. 3 от Вътрешните правила на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ предоставяме за запознаване на обществеността препис – извлечение  от Протокол № 5 от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“,провело се на 29.09.2016г. в Община град Добрич.

Прикачени файлове