ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Мерки на Общинската епизоотична комисия за превеция на болестта африканска чума по свинете

Във връзка с констатирани огнища на болестта африканска чума по свинете в Европа и с цел недопускане проникването на болестта на територията на Република България и по конкретно на територията на община Каварна общинската епизоотична комисия на заседанието си  провело се на 17.11.2016 г. определи следните, задължителни за изпълнение, профилактични мерки:
1. Свинете да не се изхранват с кухненски отпадъци.
2. Движението на животните (свинете) да се извършва с ветеринарномедицински свидетелства. 
3. Всички стопани, отглеждащи свине на територията на община Каварна да уведомят незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар при промяна в здравословното състояние на свинете.
4. Да се засили вниманието на собствениците на заведения да извършват обезвреждане на кухненските отпадъци с хлорни препарати и да не ги дават на животните. 
Настоящите мерки да се сведат до знанието на всички стопанства, отглеждащи животни на територията на община Каварна чрез кметовете и кметските наместници, органите на РУ Каварна към ОД на МВР Добрич, както и да бъдат разгласени чрез средствата за масово осведомяване.