ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до жителите на община Каварна

Общинска администрация, съобщава на жителите на община Каварна, че е постъпило писмо с вх. № РД-01-409/ 23.01.2017г., от Областен управител на област Добрич, с което уведомява, че „ЕНЕРГО- ПРО” ЕАД предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия за месец Декември, предвид повишеното енергопотребление, дължащо се на по- ниските температури през последния месец на 2016г. 

Тези от клиентите, които срещат затруднение да покрият задълженията си в срок, могат да подадат заявление за разсрочване в клиентски център на компанията. 

При необходимост от допълнителна информация и консултация относно начините и реда за разсрочване на сметките за електроенергия, клиентите на „ЕНЕРГО- ПРО” ЕАД могат да се обръщат към служителите в денонощния телефонен център на компанията на телефон 0700 1 6161. Предвид продължаващото по- студено време в сравнение с предходния отоплителен сезон, от електроразпределителното дружество запазват готовността си и през следващите месеци да откликнат на всеки, който желае да се възползва от възможността за разсрочване.