ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА,Община Каварна, Обявява - Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg секция- Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове.
Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта в  14- дневен срок, на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, ул. Добротица №26 .