ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Община Каварна обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“.
Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 14 (четиринадесет) дневен срок на електронния адрес: obshina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26.