ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд-2016” BG05FMOP001-03.002- 0158-C01

undefined

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция тип 3 „Осигуряване  на топъл обяд-2016” BG05FMOP001-03.002- 0158-C01

ОБЩИНА КАВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно получен списък за извършена проверка за съответствие на потребителите с целевите групи по проекта към 28.02.2017г., от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Каварна, са установени 37 лица, които НЕ ОТГОВАРЯТ на условията за участие и по-нататъшната реализация на проекта. С оглед на допълване на списъка до одобрения брой лица, за получаване на услугата, комисията пристъпи към разглеждане на новопостъпилите и първоначално неодобрени заявления за включване в проекта, с цел идентифициране на кандидат - потребителите, които да заменят отпадащите, считано от 01.03.2017г.

Прикачени файлове