ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Решение на Общински съвет - Каварна относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост