ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности на 19.05.2017г. третиране на слънчоглед

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

На 19.05.2017г.  от фирма „СТОЖАН 3Ф12“ЕООД ще се проведе третиране на слънчоглед с препарати  Фокус Ултра и Експрес - хербициди. Третирането ще се извършва срещу широколистни и житни плевели в масив 26 в землището на гр.Каварна на площ – 500дка, отстоящи от населеното място на 3 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Николай Димитров Иванов.