ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности на 30.05.2017 г. от 7,00 до 20,00 часа за третиране на слънчоглед


ОБЩИНА  КАВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА


Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:    
На 30.05.2017 г. от 7,00 до 20,00 часа от Частен земеделски стопанин Михаил Матеев Матеев, ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат  Пулсар плюс. Третирането ще се извършва в масив 21 в землището на гр.Каварна на площ – 400 дка, отстоящи от населеното място на 3 км. 
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Михаил Матеев Матеев.